Νέα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

χριστουγεννιάτικη γιορτή και κάλαντα

Στις 15 Δεκεμβρίου τα παιδικά τμήματα του Λυκείου παρακολούθησαν την χριστουγεννιατική γιορτή που ετοίμασε το διοικητικό συμβούλιο και μετά εψαλλε τα κάλαντα στην πόλη της Νάουσας και στον Δήμαρχο κ. Κουτσογιάννη