Επικοινωνία
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Επικοινωνία

Λύκειον των Εληνίδων
Παράρτημα Νάουσας

Π.Μελά 8,ή Τ.Θ 50

59200 Νάουσα

τηλ. 2332022785, 2332021975, 2332026507
fax  2332021975

               fax  2332026507               

info@len.gr
www.len.gr

lykeion.hellinidon.naoussa@gmail.com