Μουσείο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Μουσείο

Το Λύκειο Ελληνίδων της Νάουσας αμέσως μετά την ίδρυση του, ξεκίνησε τη συλλογή λαογραφικών αντικειμένων με σκοπό την δημιουργία  Λαογραφικού Μουσείου. Ετσι, μεχρι το 2001, τα μελη των διοικήσεων του Λ.Ε.Ν. συγκεντρώνουν και διασώζουν μεγάλο κομμέτι της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Η επισκεψιμότητά του  μικρού Λαογραφικού Μουσείου στη εισοδο της πόλης της Νάουσας υπήρξε μεγάλη, η συντήρησή του δε, γινόταν πάντα με τη φροντίδα των μελών του Δ.Σ. και τη βοήθεια του Δήμου Νάουσας.

Το 2001 μετά από πρόταση του Δημάρχου η συλλογή του Λυκείου των Ελληνίδων μετεστεγάζεται στο νεοϊδρυθέν Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου, όπου και αποτελεί τον κύριο όγκο των εκθεμάτων του. Στο Δ.Σ. του Ι.Λ.Μ.Νάουσας συμμετέχουν πάντα τρία μέλη του Δ.Σ. του Λ.Ε.Ν.

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Νάουσας παραμένει ανοιχτό για το κοινό τις ημέρες Τρίτη, Τετάτη, Σάββατο και Κυριακή από τις 9.30π.μ. έως τις 13.30μ.μ. 

Φορεσιά Ναουσαίας με μηλογούνα
Φορεσιά Ναουσαίας με μηλογούνα
Επίσημη φορεσιά Ναουσαίου
Επίσημη φορεσιά Ναουσαίου
Επίσημη φορεσιά Ναουσαίας με μακρυλέμπαντο
Επίσημη φορεσιά Ναουσαίας με μακρυλέμπαντο
Άποψη από το Μουσείο
Άποψη από το Μουσείο
Ο ναουσαίικος οντάς
Ο ναουσαίικος οντάς
Άποψη από το Μουσείο
Άποψη από το Μουσείο
Άποψη από το Μουσείο
Άποψη από το Μουσείο
Άποψη από το Μουσείο
Άποψη από το Μουσείο
Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Νάουσας
Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Νάουσας
Άποψη από το Μουσείο
Άποψη από το Μουσείο
Γενίτσαρος και Μπούλα
Γενίτσαρος και Μπούλα
Άποψη από το Μουσείο
Άποψη από το Μουσείο
Ναουσαίος τσολιάς
Ναουσαίος τσολιάς
Άποψη από το Μουσείο
Άποψη από το Μουσείο