Εκδόσεις
Οι παραδοσιακές φορεσιές και τα τραγούδια της Νάουσας
Στου Βερμίου την αντάρα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Εκδόσεις

Το Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας έχει εκδώσει δύο βιβλία :

  • «Στου Βερμίου την αντάρα» της Θάλειας Σαμαρά, επανέκδοση 2005
  • «Οι παραδοσιακές φορεσιές και τα δημοτικά τραγούδια της Νάουσας», έκδοση Δεκέμβριος 2005
  •  Πρακτικά του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λυκείου των Ελληνίδων (2009)  με θέμα "απο τον λαϊκό πολιτισμό στις πολιτιστικές αγορές" Νοέμβριος 2010