Νέα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

χελιδονισματα

"χελιδόνα έρχεται απο την Μαύρη Θάλασσα, θάλασσα κι αν πέρασε , έκατσε και λάλησε...."οι παιδικές φωνούλες του Λυκείου Ελληνίδων Νάουσας αναβίωσαν στις 10 Μαρτίου  ένα πανελλήνιο εθιμα " τα χελιδονίσματα"  και μοίρασαν  "Μάρτηδες" στον κόσμο