Νέα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

εγγραφές -αγιασμός

ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Λύκειο , καθε Δευτέρα -Τετάρτη - Πέμπτη 6,30-8,30μ.μ. Π. Μελά 8

Αγιασμός για νεα λυκειακή χρονιά 23 Σεπτεμβρίου 2018 11.00π.μ.