Νέα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 1 με τίτλο «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Λυκείου των Ελληνίδων- παράρτημα Ναούσης (ΛΕΝ)»

Λήψη αρχείων

αρχείο pdf - 1,66MB (αρχείο pdf - 1,66MB)
αρχείο pdf - 63,35 kb (αρχείο pdf - 63,35 kb)
αρχείο pdf - 437,53 kb (αρχείο pdf - 437,53 kb)