Τμήματα
Παιδικά
Εφηβικά
Ενηλίκων
Χορευτική Ομάδα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Παιδικά

Όλες οι παιδικές φορεσιές
Όλες οι παιδικές φορεσιές
Τιμώντας τον Όσιο Θεοφάνη - 8η Συνάντηση
Τιμώντας τον Όσιο Θεοφάνη - 8η Συνάντηση
Πατινάδα στους δρόμους της πόλης από τα μικρά τμήματα
Πατινάδα στους δρόμους της πόλης από τα μικρά τμήματα
Προετοιμασία της παράστασης
Προετοιμασία της παράστασης "Στήνει τραγούδι και χορό, τ' άγιο, τ' αμίλητο νερό"