Αρχική σελίδα
Ιστορικό
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρώην Διοικητικά Συμβούλια
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο

πρόεδρος : Μπάιτση Βάσω

αντιπρόεδρος Α΄: Τσιάρκα Σταυρούλα

αντιπρόεδρος Β΄:  Γκέσιου Γεωργία

γεν.γραμματέας:  Χριστίδου Όλγα

ειδ.γραμματέας: Μώκιου Αθηνά

ταμίας: Δούμου Καίτη

έφορος οικονομικού: Μπουτκάρη Αναστασία

μέλη: Αθανασίου Τζωρτζίνα, Κεφαλά Θεοπίστη, Ναλμπάντη Ντίνα,  Σιώπη Ζωή