Αρχική σελίδα
Ιστορικό
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρώην Διοικητικά Συμβούλια
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο

πρόεδρος : Μπάιτση Βάσω

αντιπρόεδρος Α΄: Τσιάρκα Σταυρούλα

αντιπρόεδρος Β΄:  Γκέσιου Γεωργία

γεν.γραμματέας:  Φουντή Ελένη

ειδ.γραμματέας: Αντιφάκου Ρϊα

ταμίας: Δούμου Καίτη

μέλη: Κορσομπάκη Θεοδώρου Λιάνα, Μπούζδη Αλεξάνδρα, Ναλμπάντη Ντίνα, Πιττάκη Ζαφειρούλα, Σιώπη Ζωή