Ιματιοθήκη
Νάουσα
Μακεδονία
Θράκη
Θεσσαλία
Νησιά Ιονίου
Κρήτη
Μικρά Ασία
Πόντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Μακεδονία

 

Φορεσιά Φλώρινας
Φορεσιά Φλώρινας
Φορεσιά Φλώρινας
Φορεσιά Φλώρινας
Φορεσιά Επισκοπής Νάουσας
Φορεσιά Επισκοπής Νάουσας
Φορεσιά Γιδά Αλεξάνδρειας (γυναικεία) και ντόπια Μακεδονική (αντρική)
Φορεσιά Γιδά Αλεξάνδρειας (γυναικεία) και ντόπια Μακεδονική (αντρική)
Φορεσιά Γιδά Αλεξάνδρειας
Φορεσιά Γιδά Αλεξάνδρειας
Φορεσιά ντόπια Μακεδονική
Φορεσιά ντόπια Μακεδονική
Φορεσιά Μακεδονομάχου
Φορεσιά Μακεδονομάχου
Φορεσιά ντόπια Μακεδονική
Φορεσιά ντόπια Μακεδονική
Δρυμός Θεσ/νικης και Επισκοπή Νάουσας (παράσταση στην Ελβετια 2007)
Δρυμός Θεσ/νικης και Επισκοπή Νάουσας (παράσταση στην Ελβετια 2007)