Ιματιοθήκη
Νάουσα
Μακεδονία
Θράκη
Θεσσαλία
Νησιά Ιονίου
Κρήτη
Μικρά Ασία
Πόντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Νάουσα

Ναουσαία νυφιάτικη
Ναουσαία νυφιάτικη
Επίσημη φορεσιά Ναουσαίου
Επίσημη φορεσιά Ναουσαίου
Φορεσιά Γενίτσαρου
Φορεσιά Γενίτσαρου

Φορεσιά Ναουσαίας με μηλογούνα
Φορεσιά Ναουσαίας με μηλογούνα
Επίσημη φορεσιά Ναουσαίας με μακρυλέμπαντο
Επίσημη φορεσιά Ναουσαίας με μακρυλέμπαντο
Άποψη από το Μουσείο
Άποψη από το Μουσείο
Γενίτσαρος και Μπούλα
Γενίτσαρος και Μπούλα
Μακρυνίτσα από τις λυγερόκορμες του Λυκείου
Μακρυνίτσα από τις λυγερόκορμες του Λυκείου
ολοκαυτωμα Απρίλιος 2010
ολοκαυτωμα Απρίλιος 2010

"μακρυνιτσα" 14ο Πανελλήνιο Συνεδριο Νάουσα 2009

"Μακρυνίτσα" 14 Συνεδριο Νάουσα 2009